Perm vs. Zhengzhou time difference

Perm is 3 hours behind Zhengzhou

Perm RussiaZhengzhou China
Wed 04:45 pm

YEKT (UTC/GMT +5)
Wed 07:45 pm

CST (UTC/GMT +8)
7 am10:00 am
9 am12:00 pm
11 am2:00 pm
1 pm4:00 pm
3 pm6:00 pm
5 pm8:00 pm
Time Converter - Meeting Planner Tool   


Time difference between Perm Russia and Zhengzhou China is 3:0 hours

Neither city observes daylight saving time so the time difference between Perm and Zhengzhou remains 3 hours throughout the year.