Omsk vs. Zhengzhou time difference

Omsk is 2 hours behind Zhengzhou

Omsk RussiaZhengzhou China
Sun 02:03 am

OMST (UTC/GMT +6)
Sun 04:03 am

CST (UTC/GMT +8)
7 am9:00 am
9 am11:00 am
11 am1:00 pm
1 pm3:00 pm
3 pm5:00 pm
5 pm7:00 pm
Time Converter - Meeting Planner Tool   


Time difference between Omsk Russia and Zhengzhou China is 2:0 hours

Neither city observes daylight saving time so the time difference between Omsk and Zhengzhou remains 2 hours throughout the year.