Zhengzhou vs. Dubai time difference

Time Difference › Zhengzhou and Dubai
Time Difference: 4 hours

Zhengzhou time

Dubai time

CST (UTC +8)
Wed 03:41 pm

GST (UTC +4)
Wed 11:41 am

7 am3:00 am
9 am5:00 am
11 am7:00 am
1 pm9:00 am
3 pm11:00 am
5 pm1:00 pm
Show More

Time difference between Zhengzhou China and Dubai UAE is 4:0 hours


Zhengzhou, Henan, China is 4 hours ahead of Dubai, Dubai, UAE
3:41 pm Wednesday, in Zhengzhou, Henan, China is
11:41 am Wednesday, in Dubai, Dubai, UAE
See distance from Zhengzhou to Dubai

Neither Zhengzhou nor Dubai observe daylight saving time.
Zhengzhou - Dubai time difference remains 4 hours throughout the year.

Zhengzhou Dubai Time Converter