Time Difference Distance

Pyongyang — Zhengzhou Time Difference: 1 hour

Pyongyang timeZhengzhou timeKST (UTC +9)CST (UTC +8)
=
Move the slider to convert time between Pyongyang and Zhengzhou
See distance from Pyongyang to Zhengzhou
Pyongyang, North Korea is 1 hour ahead of Zhengzhou, Henan, China

Neither Pyongyang nor Zhengzhou observe daylight saving time.
Pyongyang — Zhengzhou time difference remains 1 hour throughout the year.

Time Conversion Chart

PyongyangZhengzhou
12 am11 pm previous day
1 am12 am
2 am1 am
3 am2 am
4 am3 am
5 am4 am
6 am5 am
7 am6 am
8 am7 am
9 am8 am
10 am9 am
11 am10 am
12 pm11 am
1 pm12 pm
2 pm1 pm
3 pm2 pm
4 pm3 pm
5 pm4 pm
6 pm5 pm
7 pm6 pm
8 pm7 pm
9 pm8 pm
10 pm9 pm
11 pm10 pm

Pyongyang time conversion

Pyongyang time to Acapulco time
Pyongyang time to Anaheim time
Pyongyang time to Auckland time
Pyongyang time to Bangalore time
Pyongyang time to Boston time
Pyongyang time to Dallas time
Pyongyang time to Edinburgh time
Pyongyang time to El Paso time
Pyongyang time to Fairbanks time
Pyongyang time to Gold Coast time
Pyongyang time to Johannesburg time
Pyongyang time to Minneapolis time
Pyongyang time to Mobile time
Pyongyang time to Montreal time
Pyongyang time to Mumbai time
Pyongyang time to Topeka time
Pyongyang time to Zurich time

Zhengzhou time conversion

Zhengzhou time — Brisbane time difference
Zhengzhou time — Calgary time difference
Zhengzhou time — Chicago time difference
Zhengzhou time — Cleveland time difference
Zhengzhou time — Cozumel time difference
Zhengzhou time — Honolulu time difference
Zhengzhou time — Houston time difference
Zhengzhou time — Indianapolis time difference
Zhengzhou time — Istanbul time difference
Zhengzhou time — Nashville time difference
Zhengzhou time — New Orleans time difference
Zhengzhou time — New York time difference
Zhengzhou time — Portland time difference
Zhengzhou time — Vancouver time difference
Zhengzhou time — Sydney time difference