Time Difference Distance

Ouagadougou — Zhengzhou Time Difference: 8 hours

Ouagadougou timeZhengzhou time


GMT (UTC)


CST (UTC +8)
=
Move the slider to convert time between Ouagadougou and Zhengzhou
See distance from Ouagadougou to Zhengzhou
Ouagadougou, Burkina Faso is 8 hours behind Zhengzhou, Henan, China

Neither Ouagadougou nor Zhengzhou observe daylight saving time.
Ouagadougou — Zhengzhou time difference remains 8 hours throughout the year.

Time Conversion Chart

OuagadougouZhengzhou
12 am8 am
1 am9 am
2 am10 am
3 am11 am
4 am12 pm
5 am1 pm
6 am2 pm
7 am3 pm
8 am4 pm
9 am5 pm
10 am6 pm
11 am7 pm
12 pm8 pm
1 pm9 pm
2 pm10 pm
3 pm11 pm
4 pm12 am next day
5 pm1 am next day
6 pm2 am next day
7 pm3 am next day
8 pm4 am next day
9 pm5 am next day
10 pm6 am next day
11 pm7 am next day

Ouagadougou time conversion

Ouagadougou time to Acapulco time
Ouagadougou time to Anaheim time
Ouagadougou time to Auckland time
Ouagadougou time to Bangalore time
Ouagadougou time to Boston time
Ouagadougou time to Dallas time
Ouagadougou time to Edinburgh time
Ouagadougou time to El Paso time
Ouagadougou time to Fairbanks time
Ouagadougou time to Gold Coast time
Ouagadougou time to Johannesburg time
Ouagadougou time to Minneapolis time
Ouagadougou time to Mobile time
Ouagadougou time to Montreal time
Ouagadougou time to Mumbai time
Ouagadougou time to Topeka time
Ouagadougou time to Zurich time

Zhengzhou time conversion

Zhengzhou time — Brisbane time difference
Zhengzhou time — Calgary time difference
Zhengzhou time — Chicago time difference
Zhengzhou time — Cleveland time difference
Zhengzhou time — Cozumel time difference
Zhengzhou time — Honolulu time difference
Zhengzhou time — Houston time difference
Zhengzhou time — Indianapolis time difference
Zhengzhou time — Istanbul time difference
Zhengzhou time — Nashville time difference
Zhengzhou time — New Orleans time difference
Zhengzhou time — New York time difference
Zhengzhou time — Portland time difference
Zhengzhou time — Vancouver time difference
Zhengzhou time — Sydney time difference