Time Difference Distance

Kazan — New Delhi Time Difference: 2 hours, 30 minutes

Kazan timeNew Delhi timeMSK (UTC +3)IST (UTC +5:30)
Move the slider to convert time between Kazan and New Delhi
See distance from Kazan to New Delhi
Kazan, Russia is 2 hours, 30 minutes behind New Delhi, Delhi, India

Neither Kazan nor New Delhi observe daylight saving time.
Kazan — New Delhi time difference remains 2 hours, 30 minutes throughout the year.Kazan time conversion

Kazan to Acapulco time
Kazan to Anaheim time
Kazan to Auckland time
Kazan to Bangalore time
Kazan to Boston time
Kazan to Dallas time
Kazan to Edinburgh time
Kazan to El Paso time
Kazan to Fairbanks time
Kazan to Gold Coast time
Kazan to Johannesburg time
Kazan to Minneapolis time
Kazan to Mobile time
Kazan to Montreal time
Kazan to Mumbai time
Kazan to Topeka time
Kazan to Zurich time

New Delhi time conversion

New Delhi — Brisbane time difference
New Delhi — Calgary time difference
New Delhi — Chicago time difference
New Delhi — Cleveland time difference
New Delhi — Cozumel time difference
New Delhi — Honolulu time difference
New Delhi — Houston time difference
New Delhi — Indianapolis time difference
New Delhi — Istanbul time difference
New Delhi — Nashville time difference
New Delhi — New Orleans time difference
New Delhi — New York time difference
New Delhi — Portland time difference
New Delhi — Vancouver time difference
New Delhi — Sydney time difference