Djibouti vs. Ouagadougou time difference

Time Difference › Djibouti and Ouagadougou
Time Difference: 3 hours

Djibouti time

Ouagadougou time

EAT (UTC +3)
Wed 03:18 am

GMT (UTC)
Wed 12:18 am

7 am4:00 am
9 am6:00 am
11 am8:00 am
1 pm10:00 am
3 pm12:00 pm
5 pm2:00 pm
Show More

Time difference between Djibouti Djibouti and Ouagadougou Burkina Faso is 3:0 hours


Djibouti, Djibouti is 3 hours ahead of Ouagadougou, Burkina Faso
3:18 am Wednesday, in Djibouti, Djibouti is
12:18 am Wednesday, in Ouagadougou, Burkina Faso
See distance from Djibouti to Ouagadougou

Neither Djibouti nor Ouagadougou observe daylight saving time.
Djibouti - Ouagadougou time difference remains 3 hours throughout the year.

Djibouti Ouagadougou Time Converter